Kontakt

Obchodné meno:  GILTRADE s .r. o.
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 58093/B
Sídlo: Kráľová pri Senci 480
900 50 Kráľová pri Senci
IČO: 44 748 761
IČ DPH: SK 2022811219
Registračné číslo dovozcu: SK 300176
Štatutárny orgán: Róbert Seják, konateľ
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN SK83 1100 0000 0029 4203 9565
Mobil: +421 905 758 273
E-mail: info@dogschef.sk

Všeobecné obchodné podmienky